Knäppingsborg

Med anor av snus & mjöl

Under flera generationer Swartz bedrevs här en kvarnrörelse och snustillverkning. Det började med att de värmländska bröderna Petter och Olof Swartz flyttade till staden på 1750-talet.

Snustillverkningen återfanns till en början vid kvadraten Linden, men 1761 flyttades verksamheten över till egendomen Knäppingsborg, där en kvarnrörelse redan fanns. Då rörde det sig om två kvarter, det ena med namnet Knäppingsborg och det andra med namnet Nya Strömmen. Under John Swartz (1790-1853), sonson till Petter, utvidgades fabriksrörelsen. Det var då som de fastigheter som nu vetter ut mot Gamla Rådstugugatan fick sitt nuvarande utseende. I hörnhuset mot Skolgatan låg den Swartzska snusfabriken, där kända märken som Röda Lacket och Rappé togs fram. Kvarnrörelsen återfanns i den del som vetter ut mot Knäppingsborgsgatan.

Tobak odlades på flera håll i Norrköping, bland annat vid det som senare blev Nya Torget och på fälten utanför Hötorget. Vid det senare hade tobaksfabrikören Ljunglöf från Stockholm odlingar under 1840- och 50-talen. Även Swartzarna hade egna tobaksodlingar och de låg vid de vidsträckta fälten längs Söderköpingsvägen. Kraften till det Swartzska verket kom via den kanal av Strömmen som förr flöt genom kvarteren. Vattenintaget återfanns på andra sidan Järnbrogatan.

Som familjeresidens uppförde John Swartz under åren 1841-42 fastigheten vid Järnbrogatan 1, vilken vi i dag kallar det Swartzska huset. Sonen Erik Swartz (1817-1881) genomförde sedan en rad förändringar. Den berömda kanalträdgården försvann och de gamla vattenhjulen ersattes av turbiner. Samtidigt uppfördes nya fabriksbyggnader, där delar hyrdes ut till textilindustrin. Den sista stora förändringen genomfördes av Pehr Swartz (1860-1939), son till Erik, då fasaden ut mot Järnbrogatan byggdes samman med kontorsbyggnader i Nya Strömmen. Bland annat via den terrassbyggnad och det galleri vi kan se än i dag.

Snustillverkningen upphörde i början på 1930-talet. Den svenska tobaksindustrin hade för övrigt förstatligats redan på 1910-talet, då under Carl Swartz (1858-1926) som landets finansminister. Men det var det goda anseendet hos märken som Röda Lacket och Rappé som fördröjde avvecklingen. Dunket från malande kvarnstenar eller turbiner har tystnat för länge sedan. Nu hörs ljud från nya verksamheter i kvarteret.